Op 8 mei 2017 is de Strategische Klankbordgroep Omgevingswet voor het eerst bij elkaar geweest. Onafhankelijk voorzitter van deze klankbordgroep is Dorine Burmanje (voorzitter Raad van Bestuur Kadaster). GeoBusiness Nederland is lid van de Strategische Klankbordgroep. 

Over de Strategische Klankbordgroep Omgevingswet:

De implementatie van de Omgevingswet wordt vormgegeven in een interbestuurlijk programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’, een samenwerking van VNG, IPO, UvW en het Rijk. Rijkswaterstaat coördineert deze implementatie namens de overheden.

Een belangrijk onderdeel van de implementatie is de digitalisering van de dienstverlening in het fysieke domein. Om de digitalisering goed vorm te geven, zetten de gezamenlijke overheden de gebruikersbelangen voorop. Dit uitgangspunt is ook opgenomen in de opdracht die Rijkswaterstaat als coördinator heeft ontvangen. Om hieraan – ook op strategisch niveau – invulling te geven, heeft Rijkswaterstaat samen met partners een Strategische Klankbordgroep Omgevingswet voor gebruikersinbreng ingericht. Vanwege de ervaring die het Kadaster hiermee heeft, is de Raad van Bestuur van het Kadaster gevraagd deze Klankbordgroep op te zetten en voor te zitten.

Ter informatie:

Leden Strategische Klankbordgroep Omgevingswet (20170508)

Programmaplan Omgevingswet (26 januari 2017)

Als je nog meer achtergrondinformatie wil lezen over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), verwijs ik je naar:

Informatie over dienstverlening

Informatie over het Digitale Stelsel

Om vanuit GeoBusiness Nederland optimaal gebruik te maken van onze positie in deze klankbordgroep vragen wij ook inbreng van onze leden. Ideeën, vragen en opmerkingen kunnen worden gestuurd: Camille van der Harten (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)