GeoBuziness Nederland is per 1 januari 2018 lid van MKB-Nederland. Dit besluit is genomen tijdens de ALV van 21 november 2017.

Door het lidmaatschap van MKB-Nederland kan de vereniging nog slagvaardger gaan acteren op een aantal belangrijke beleidsterreinen, zoals de realtie met de overheid (Professionalisering aanbestedende overheid en 'De markt tenzij'); innovatie en zichtbaarheid in Topsectoren; certificering en keurmerken; internationalisering; en onderwijs (arbeidsmarkt).

Ed Nijpels (voorzitter van GeoBusiness Nederland) zal toetreden tot het Algemeen Bestuur van MKB-Nederland en Camille van der Harten (directeur GeoBusiness Nederland) zal vier keer per jaar aansluiten bij het directeuren overleg van MKB-Nederland en VNO-NCW.

De leden van GeoBusiness Nederland krijgen toegang tot de commissies en werkgroepen die relevant zijn voor de uitvoer van onze lobbyagenda. Dit zal worden vormgegeven via de commissies en SIG's van GeoBusiness Nederland.  

Plaatje MKB