Alleen voor leden van GeoBusiness Nederland

De Commissie Onderzoek en Onderwijs van GeoBusiness Nederland nodigt u uit om mee te denken over aanbevelingen om het ‘geo-onderwijs’ in Nederland te verbeteren en beter te laten aansluiten op de vraag vanuit het werkveld.

De uitdaging:
Een van de speerpunten van de Commissie Onderzoek en Onderwijs in 2018 is gericht op het beter laten aansluiten van het ‘geo’-onderwijs op de vraag en behoefte vanuit het werkveld. Daarom wil de commissie het initiatief nemen om vanuit het bedrijfsleven input te geven aan het ontwikkelen van een aantal modules en bouwstenen om de noodzakelijke basiskennis voor de verschillende aspecten van geodesie en geo-informatie te borgen, zowel in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs.

De aanpak:
Om de juiste input te verzamelen voor deze te ontwikkelen modules en bouwstenen wil de commissie een werksessie organiseren met vertegenwoordigers vanuit de leden van GeoBusiness Nederland.
Op basis van deze input zullen modules en bouwstenen worden geformuleerd die verder kunnen worden uitgewerkt door onderwijsinstellingen.
Deze modules en bouwstenen kunnen de basis vormen voor een certificering.

Over de werksessie:
Wat: Werksessie Commissie Onderzoek en Onderwijs
Wanneer: Vrijdag 2 februari 2018 van 12.00 – 16.00 uur (inclusief lunch)
Waar: GeoBusiness Nederland in Amersfoort

Het aantal plaatsen is beperkt (max 15 personen).
Leden van GeoBusiness Nederland kunnen zich aanmelden via deze linkaanmelden Werksessie Onderwijs

 

Openbare uitnodiging: Denk mee met de ontwikkeling van de standaarden voor de omgevingsdocumenten!

De Omgevingswet komt eraan. Belangrijk onderdeel van deze wet is de digitale ondersteuning ervan. Door onder meer omgevingsdocumenten digitaal beschikbaar te maken, kunnen burgers en bedrijven straks met één klik op de kaart relevante informatie krijgen over hun eigen leefomgeving. Hiervoor wordt een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in het leven geroepen: daarmee worden digitale omgevingsdocumenten volgens bepaalde afspraken opgesteld en uitgewisseld. Dit soort afspraken samen heet ook wel een standaard. Hier is dat de STOP-standaard met voor elk type omgevingsdocument een specifiek toepassingsprofiel (TPOD)

Een aantal toepassingsprofielen (TPOD’s) voor omgevingsdocumenten (de kerninstrumenten) is vanaf februari 2018 als versie 0.85 beschikbaar voor Publieke Consultatie.

Het Programma DSO ontwikkelt een algemene standaard voor overheidsbesluiten (STOP) die dus voor de Omgevingswet wordt verbijzonderd met specifieke toepassingen voor de omgevingsdocumenten (TPOD’s). Ook de Omgevingswet zelf brengt grote veranderingen met zich mee. 

Graag willen we het werkveld informeren over-  en betrekken bij-  de ontwikkelingen van deze standaard. De Standaard is nog in ontwikkeling, ook in 2018 zullen diverse activiteiten worden georganiseerd om het werkveld te betrekken. De publieke consultatie is daar onderdeel van. Begin 2019 moet de Standaard in versie 1.0 opgeleverd worden.

Op donderdag 15 februari 2018 organiseren wij een informatie-sessie over de documenten waarvoor de consultatie na 15 februari open staat. De informatie sessie is gericht op de inhoud, het gebruik en de (technische) werking van de standaard. De informatie-sessie vormt het startpunt voor de Publieke Consultatie. Na deze sessie worden de deelnemers en anderen in de gelegenheid gesteld hun feedback op de standaard te geven. Met jullie input kunnen wij verder met de ontwikkeling van de standaard, dus we hopen op jullie enthousiaste deelname!

De informatie-sessie voor de Publieke Consultatie van de Standaarden Omgevingswet wordt gezamenlijk georganiseerd met het project Handvatten voor het Omgevingsplan, dat zogenaamde Staalkaarten gaat opleveren. In de ochtend zal er gelegenheid zijn om deel te nemen aan werksessies over de eerste Staalkaarten binnen dit project. Het ochtendprogramma is alleen toegankelijk voor community-leden, en na aanmelding bij het project Handvatten voor het Omgevingsplan. Leden worden hiervoor via mail uitgenodigd. Deelnemers aan het ochtendprogramma kunnen ook deelnemen aan de informatiesessie voor de Publieke Consultatie in de middag. Hiervoor moeten zij zich apart opgeven (zie onder). 

Informatie sessie Publieke Consultatie Standaarden voor de Omgevingswet:

Datum: 15 februari 2018

Tijdstip: 13.00 – 17.00uur

Locatie: Midden van het land

Opgave om deel te nemen aan deze sessie is noodzakelijk en kan via een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inschrijving voor de sessie van 15 februari sluit op 9 februari 2018, of wanneer het maximumaantal (150) deelnemers is bereikt.

GeoBuziness Nederland wordt per 1 januari 2018 lid van MKB-Nederland. Dit besluit is genomen tijdens de ALV van 21 november 2017.

Door het lidmaatschap van MKB-Nederland kan de vereniging nog slagvaardger gaan acteren op een aantal belangrijke beleidsterreinen, zoals de realtie met de overheid (Professionalisering aanbestedende overheid en 'De markt tenzij'); innovatie en zichtbaarheid in Topsectoren; certificering en keurmerken; internationalisering; en onderwijs (arbeidsmarkt).

Ed Nijpels (voorzitter van GeoBusiness Nederland) zal toetreden tot het Algemeen Bestuur van MKB-Nederland en Camille van der Harten (directeur GeoBusiness Nederland) zal vier keer per jaar aansluiten bij het directeuren overleg van MKB-Nederland en VNO-NCW.

De leden van GeoBusiness Nederland krijgen toegang tot de commissies en werkgroepen die relevant zijn voor de uitvoer van onze lobbyagenda. Dit zal worden vormgegeven via de commissies en SIG's van GeoBusiness Nederland.  

Dinsdag 19 december vond alweer de vierde informatiebijeenkomst plaats van het het GeoBusiness Nederland programma Omgevingswet. Sprekers waren Marcel Tieman (Business Development Manager Gemeente Amsterdam) die vanuit een gebruikersperspectief liet zien hoe de Gemeente Amsterdam omgaat met de Omgevingswet. Voor de 30 aanwezigen was dit een zeer aansprekend verhaal.

Daarna was Joyce de Jong (Programma Manager Omgevingswet DSO)  aan de beurt. Zij gaf een eerste reactie op de markttoets DSO en gaf een interessante demo van wat er nu allemaal al kan binnen het DSO en de landelijke voorziekning. Begin januari zullen de presentaties gedeeld worden.

20171219 Foto 01

 

Het bestuur van GeoBusiness Nederland wordt versterkt met twee nieuwe bestuursleden: Robert Voûte en Rob Steneker. Hiermee zal het bestuur van GeoBusiness Nederland gaan bestaan uit 9 leden.

Tijdens de ALV van 21 november 2017 hebben beide bestuursleden zich gepresenteerd en zijn zij toegetreden tot het bestuur.

Robert Voûte heeft een sterke affiniteit met onderwijs en wetenschap. Ook heeft hij een sterke visie op dit onderwerp en concrete ideeën hoe hij dit als bestuurslid zou willen oppakken. Robert is al jaren actief binnen de vereniging. De laatste jaren met name in de commissie Onderzoek en Onderwijs en de commissie IBIS. Als VP Geo-ICT is hij binnen CGI Nederland BV verantwoordelijk voor Transport en Logistiek (Kadaster en RWS) en is hij ook verantwoordelijk voor het begeleiden van ‘geo’-personeel in Nederland en internationaal.

Rob Steneker is CEO van de Roxit Groep, die bestaat uit Roxit, Crotec, PSMS en Green Valley. Rob heeft een sterke visie op de modernisering van het informatielandschap ten behoeve van de inrichting en beheer van de fysieke leefomgeving. Rob is een ervaren bestuurder met uitgebreid netwerk. Deze ervaring in combinatie met zijn technische achtergrond en competenties wil hij inzetten voor de vereniging.