Het Programma Omgevingswet van GeoBusiness Nederland organiseert donderdag 20 april een inofmratie bijeenkomst Omgevingswet. Er worden presentaties gegeven door en er is mogelijkheid tot discussie met:

Kees Groeneveld (KING)

Sjors Slaats (IPO / Aan de slag met de Omgevingswet)

Joyce de Jong (Programmaraad Omgevingswet) 

Wat: Informatiebijeenkomst Programma Leefomgeving

Wanneer: 20 april 2017 14.00 - 17.00, inloop vanaf 13.30

Waar: De Observant, Stadhuisplein 7, 3811 LM Amersfoort

Provero is een vakvereniging met haar wortels in het domein van de ruimtelijke ordening. Naast inhoudelijke kennis is er binnen dit domein de afgelopen jaren ervaring opgedaan met de digitale aspecten van het omgevingsrecht. Een ervaring die model staat voor het digitale stelsel van de Omgevingswet. De nieuwe Omgevingswet dwingt samenhang af tussen een groot aantal nu nog gescheiden opererende werkvelden. Om samenhang te bereiken moeten we elkaar ontmoeten, leren kennen en ervaringen uitwisselen. Provero biedt hiervoor de gelegenheid door haar congres open te stellen voor iedereen die de nieuwe wet raakt. Ook GeoBusiness Nederland is uitgenodigd om aanwezig te zijn. Leden van GeoBusiness Nederland krijgen tegen een sterk gereduceerd tarief toegang tot het congres.

Het Provero congres vindt plaats op 18 mei 2017 in Congrescentrum De ReeHorst in Ede. Het programma is gevarieerd en richt zich vooral op de Omgevingswet. In het programma worden de volgende thema’s onderscheiden: wet- en regelgeving, voorbeelden van instrumenten uit de praktijk, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de implementatie. Deelnemers kunnen hun eigen programma samen stellen uit de ruim 20 workshops die geprogrammeerd zijn.

Voor meer informatie en het volledige programma, klik hier.

Een ander belangrijk onderdeel van het Provero Congres vormt de bedrijvenmarkt. Op de bedrijvenmarkt die centraal staat tijdens het congres en is omgedoopt tot Omgevingsplein kunnen bedrijven, verenigingen en ZZP’ers die actief zijn binnen het werkveld van de fysieke leefomgeving zich presenteren aan de deelnemers.

De kosten hiervoor bedragen € 250 voor een ZZP’er en € 500 voor bedrijven en verenigingen. Deze bedragen zijn exclusief BTW.

Geonovum nodigt gebruikers van de BGT|IMGeo standaarden uit om voor 14 april 2017 hun verbetersuggesties in te dienen bij de IMGeo helpdesk. Dit kan door een mail te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nu bronhouders de eerste fase van de BGT transitie hebben doorlopen, sluiten diverse sectoren met hun eigen werkprocessen aan op BGT en IMGeo. De tweede fase van de BGT transitie staat in het teken van optimalisatie van het bijhoudingsproces bij bronhouders en optimalisatie op basis van de behoefte van gebruikers. In dit kader neemt Geonovum samen met IenM en SVB-BGT het voortouw om de BGT|IMGeo standaarden verder te ontwikkelen. Dit voorjaar start Geonovum daarom met het werken aan een nieuwe versie van IMGeo.

Om goed te kunnen werken met de Omgevingswet, wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Het DSO wordt ontwikkeld als “open stelsel”.

Alle functionaliteiten en gegevens van het stelsel worden als services (API) aangeboden. Op basis van deze services kunnen derden, waarde toevoegende diensten ontwikkelen. Derden zijn zowel leveranciers die producten maken voor bevoegd gezagen als app-bouwers die andere doelgroepen willen bedienen.

Dit leidt tot publieke en private participatie om maximale waarde toe te voegen aan het stelsel. Dat draagt bij aan verbeterde of nieuwe toepassingen op basis van de functionaliteit en data van het stelsel. Dit leidt tot verbeterde en efficiënte overheidsdiensten en tot innovatie en  economische groei. De services moeten toegankelijk genoeg zijn om een brede ontwikkel-community aan te spreken (ontwikkelvriendelijk). Om dit mogelijk te maken is er een API- en URI-strategie opgesteld die ter consultatie wordt aangeboden.

Op donderdag 13 april 2017 vindt de consultatie plaats in Den Haag. 

Meer informatie

Voor het eerst deed Geospatial Media & Communications een uitgebreid onderzoek naar de prestaties van de geosector in vijftig landen. Nederland eindigde achter de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk op derde plaats van deze GeoSpatial Readiness Index. De ranglijst is opgenomen in de Global GeoSpatial Industry Outlook. Het rapport geeft een interessant beeld van de kwaliteiten van de Nederlandse geosector en gaat daarnaast ook in op de trends voor de geosector.

In het onderzoek zijn 50 landen langs de meetlat gelegd. De landen verschillen van elkaar in mate van ontwikkeling, grote en geografische ligging. De ranglijst biedt een uitgebreid overzicht van de wereldwijde ontwikkeling. De rangorde wordt bepaald door landen te beoordelen op kwaliteit van de nationale geo-informatie infrastructuur, kennis en opleiding, bedrijfsleven en gebruik. Gesprekken met stakeholders en de analyse van documenten vormen de bronnen van het onderzoek.

Nederland staat voor het onderdeel nationale geo-informatie infrastructuur op de tweede plaats. De overheid zorgt voor een hoge beschikbaarheid van data voor de meeste relevante thema’s (in hoog schaalniveau), kwalitatief goede portalen om informatie op te halen en consistent beleid. Nederland wordt uitdrukkelijk genoemd voor de beschikbare topografische gegevens en het web portaal voor satelliet data. De hoge ranking van Nederland en andere Europese landen is voor een deel te verklaren door de inspanningen die voor INSPIRE zijn verricht.

Op het vlak van kennis en opleiding scoort Nederland met een zevende plaats lager. Op het subonderdeel incubator initiatieven die door overheid en bedrijfsleven worden gestimuleerd staan we nog in de top 5. Net als met de korte opleidingen.

Met het gebruik van toepassingen en data zit het wel goed. Nederland staat op de derde plaats. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van toepassingen om betere beslissingen te maken, toepassen  van assetmanagement, het uitvoeren van complexe analyses. Nederland loopt voorop in het toepassen van ruimtelijke informatie op organisatieniveau.

Het bedrijfsleven in Nederland is innovatief en kan zich snel aanpassen aan nieuwe technologieën en ontwikkelingen. Hiermee staat Nederland op de vijfde plaats. Er liggen veel kansen door de hoge adoptiegraad van software, hardware en data.

Nederland scoort op drie van de vier onderdelen die geanalyseerd zijn bij de beste. Alleen op het onderdeel kennis en opleiding valt Nederland met een zevende plaats buiten de top 5. De gehele analyse en rapportage is in te zien op de website van Geospatial Media & Commnications.

plaatje 1