Jaarcongres Smart City | De stad van morgen

Descionmakers uit de energie- en mobiliteitssector en beleidsmedewerkers van diverse overheden ontmoeten elkaar donderdag 28 september op hét Smart City jaarcongres in Eindhoven.

We gaan in op concrete oplossingen, strategische visies en de behoefte van de burger met topsprekers zoals Maarten Steinbuch (TU/e), Walther Ploos van Amstel (HvA), Robin Berg (LomboXnet), Sander Schouwenaar (Enexis) en Rogier Havelaar (PostNL).

In de netwerkruimte tonen we tastbare ontwikkelingen waardoor u zich even in de ‘stad van morgen waant’.

Leden van Geo business kunnen zich tot 1 juli met € 50,00 korting inschrijven op www.smartcityconference.nl o.v.v. kortingscode GEO50.

De leerlingen van aardrijkskunde docent Frank Keukens luisterden geboeid naar het verhaal over de vierde revolutie, klimaatverandering en de energietransitie. De GeoWeek wordt georganiseerd door het KNAGcompilatie

Op 8 mei 2017 is de Strategische Klankbordgroep Omgevingswet voor het eerst bij elkaar geweest. Onafhankelijk voorzitter van deze klankbordgroep is Dorine Burmanje (voorzitter Raad van Bestuur Kadaster). GeoBusiness Nederland is lid van de Strategische Klankbordgroep. 

Over de Strategische Klankbordgroep Omgevingswet:

De implementatie van de Omgevingswet wordt vormgegeven in een interbestuurlijk programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’, een samenwerking van VNG, IPO, UvW en het Rijk. Rijkswaterstaat coördineert deze implementatie namens de overheden.

Een belangrijk onderdeel van de implementatie is de digitalisering van de dienstverlening in het fysieke domein. Om de digitalisering goed vorm te geven, zetten de gezamenlijke overheden de gebruikersbelangen voorop. Dit uitgangspunt is ook opgenomen in de opdracht die Rijkswaterstaat als coördinator heeft ontvangen. Om hieraan – ook op strategisch niveau – invulling te geven, heeft Rijkswaterstaat samen met partners een Strategische Klankbordgroep Omgevingswet voor gebruikersinbreng ingericht. Vanwege de ervaring die het Kadaster hiermee heeft, is de Raad van Bestuur van het Kadaster gevraagd deze Klankbordgroep op te zetten en voor te zitten.

Ter informatie:

Leden Strategische Klankbordgroep Omgevingswet (20170508)

Programmaplan Omgevingswet (26 januari 2017)

Als je nog meer achtergrondinformatie wil lezen over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), verwijs ik je naar:

Informatie over dienstverlening

Informatie over het Digitale Stelsel

Om vanuit GeoBusiness Nederland optimaal gebruik te maken van onze positie in deze klankbordgroep vragen wij ook inbreng van onze leden. Ideeën, vragen en opmerkingen kunnen worden gestuurd: Camille van der Harten (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

GeoBusiness Nederland is met 9 lidbedrijven aanwezig op het Dataland Congres (15 juni 2017 in het Spant! te Bussum).

Ook dit jaar staat het congres in het teken van de Omgevingswet. Door 8 ketenpartners worden alle deelnemers geïnformeerd over hun eigen rol in de implementatie van de Omgevingswet. De 8 partners zijn:

 Ministerie van I&M (over de doorontwikkeling van de basisregistraties) 

 Waarderingskamer (over de WOZ registratie en de integratie met andere registraties) 

 Het Kadaster (over Informatiehuizen) 

 Stuurgroep Beeldmateriaal (over kaartmateriaal, beeldmateriaal, 3D kaarten, en gemeentelijke toepassingen 

 DataLand (Over KNOOP, het gemeentelijke objectenknooppunt) 

 ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ (over de praktische gevolgen voor het Geo- en het WOZ veld en voor de gemeentelijke informatisering) 

 Omgevingsdiensten (over de integratie van gemeentelijke informatie) 

 GeoBusiness Nederland met 9 lidbedrijven

 

De bedrijven die vanuit GeoBusiness Nederland meedoen aan dit congres zijn:

Andes BV
Antea Group
Esri Nederland
MapGear B.V.
Meten in Beelden
Nazca IT Solutions BV
NedGraphics B.V.
PSMS B.V.
Ruimteschepper

 

Meer informatie? Ga hiervoor naar de Website Dataland of stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

De SIG Inwinning van GeoBusiness Nederland organiseert het seminar

Eerst VAR, toen Wet DBA, en nu?

Tijdens dit seminar krijgt u de laatste ontwikkelingen te horen over de wetgeving en verneemt u hoe u daar in de dagelijkse praktijk op in kan spelen. Na afloop heeft u de handvatten om zonder zorgen contracten af te sluiten. Lees meer

Het seminar wordt georganiseerd samen met brannchevereniging NLingenieurs en het KIVI (Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs)