Met onze lobbyagenda geven wij invulling aan onze ambitie en de rol van het geo-bedrijfsleven. Aan de hand van 3 speerpunten en 7 lobbypunten geven wij een overzicht van onze visie, ambitie en standpunten.

GeoBusiness Nederland laat in deze lobbyagenda zien waar wij voor staan en hoe wij vanuit een goed georganiseerd netwerk een bijdrage leveren om het gebruik en efficiënt toepassen van geo-informatie in de maatschappij te vergroten. Wij kunnen dit niet alleen realiseren. Daarom zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking met de partners in de driehoek. Wij nodigen dan ook iedereen uit om hier met ons verder over na te denken om zo onze gemeenschappelijke ambitie te kunnen realiseren.

 Lobbyagenda »

De BGT is bijna klaar en dat vieren SVB-BGT en IenM graag met u!

Het programma is zowel feestelijk als informatief. Zo kan het SVB-BGT en IenM iedereen bedanken die afgelopen jaren geholpen heeft om de kaart succesvol op te leveren.

De data treft u aan in de agenda van SVB-BGT. Binnenkort volgt meer informatie, hou hiervoor de website van SVB-BGT in de gaten.

Op 19 januari 2017 organiseerde GeoBusiness Nederland haar eerste ALV van 2017 in combinatie met een Nieuwjaarsbijeenkomst in het Beaufort Huis in Austerlitz.

Tijdens de ALV werd Matthias Snoei (CEO Swis) benoemd tot nieuw bestuurslid.

Na de ALV waren er presentaties van Lucas van Oostrum (Co-founder en Director Business Development van Delft Aerial Robotics (DAR)) over het gebruik en de toepassingen met Drones en Eelko Postma, directeur KNAG over de GeoWeek 2017.

Speciale gast was Vincent Kenswil (secretaris ICT-Associatie Suriname) in het kader van de samenwerking tussen GeoBusiness Nederland en de ICT Associatie Suriname.

 foto

Dinsdag 24 januari 2017 heeft GeoBusiness Nederland een Informatie bijeenkomst Omgevingswet georganiseerd in Amersfoort.

Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst werd informatie uitgewisseld over de laatste ontwikkelingen rondom de Omgevingswet.

Peter Lievense van iBestuur verzorgde een presentatie waarbij hij inging op de manier waarop het bedrijfsleven en de overheid met elkaar kunnen en zouden moeten samenwerken.

Aart-Jan Klijnjan en Bob Coret van het Kadaster gaven een overzicht van de activiteiten die door het Kadaster worden ondernomen.

De algemene presentatie kunt u hier downloaden.

Ook werd ingegaan op de activiteiten van Geonovum met betrekking tot de Standaard Officiële Publicaties en het Toepassingsprofiel Omgevingsdocument (STOP-TPOD). 

Alle informatie hierover vindt u op de nieuwssite van Geonovum.

U kunt ook nog tot 30 januari 2017 reageren op de consultatie vragen via deze link

foto 20170124

Ed Nijpels heeft op uitnodiging van het Kadaster samen met Dorinne Burmanje (voorzitter Raad van Bestuur Kadaster) tijdens de BIG Improvement Day 2017 een korte presentatie gegeven over het gezamelijke project van Kadaster Internationaal en GeoBusiness Nederland in Suriname. Lees meer: Samenwerking over de grenzen. Speciale gast was Vincent Kenswil, ondernemer en secretaris van de ICT-Associatie Suriname. 

Ook heeft Ed Nijpels in een speciale uitzending van BNR Radio als voorzitter van GeoBusiness Nederland zijn visie gegeven op het huidige politieke en economische klimaat in Nederland. Luister: Uitzending BNR Radio 17-1-2017.

20170117BID