De locatie van het seminar Eerst VAR toen DBA en nu? is gewijzigd naar GeoBusiness Nederland, Business Center, Barchman Wuytierslaan 10, Amersfoort, ( kamer 2 Visiom, aanbellen bij Visiom)

meer informatie in de agenda

 

‘Beter een goede buur dan een verre vriend’

Met gepaste trots werd op 31 mei op het GeoFort het glas geheven ter gelegenheid van de oplevering van crowdfunding.geofort.nl. Vanuit Transfer Solutions heeft TopTalent Christian van Munster, in de vorm van een sponsorproject, de ontwikkeling van deze site succesvol voor zijn rekening genomen. Transfer Solutions en GeoFort hebben al een jarenlange connectie op het gebied van Geo en zijn daarnaast ook nog praktisch buren.

Geofort

Het GeoFort is op zoek naar donateurs voor de bouw van een nieuw onderwijspaviljoen! In de afgelopen vijf jaar is de educatieve attractie van het GeoFort uitgegroeid tot een state-of-the-art science centrum met ruim 100.000 bezoekers. Ze kunnen de groei van het aantal bezoekers nauwelijks bijbenen. De jongeren stromen toe, maar het fort barst uit zijn voegen en wil daarom met hulp van sponsors twee doelen realiseren, te weten het creëren van een Big Data belevenis in het nieuwe entreegebouw en het realiseren van een onderwijspaviljoen voor 10.000 leerlingen per jaar.

GeoFort heeft begin april Transfer Solutions als sponsor benaderd. Het leek Transfer Solutions een goed idee om GeoFort te sponsoren in de vorm van een TopTalent. Het TopTalenten programma binnen Transfer Solutions bestaat uit high potential afgestudeerde studenten en promovendi van Nederlandse universiteiten die in ons eigen opleidingsinstituut worden opgeleid tot junior Oracle-of OutSystems-specialist. In korte tijd heeft TopTalent Christian een crowdfunding website voor GeoFort gebouwd.

 “Erg prettig om samen te werken met een ICT bedrijf dat werkzaam is in het GEO domein. Dit is de meest zichtbare vorm van sponsoring en betrokkenheid. In een waanzinnig snel tempo hebben we een website gemaakt. We kregen energie van deze samenwerking en hopen met crowdfunding.geofort.nl meer sponsoren over de streep te trekken.”

Willemijn Simon van Leeuwen, directeur GeoFort

 

Over GeoFort

GeoFort is een educatieve attractie op een spannend fort in de Nieuwe Hollandse Waterlinie op het gebied van cartografie en navigatie. Op GeoFort maakt de bezoeker kennis met oude en nieuwe geotechnieken in de GeoExperience, het ‘intelligent’ doolhof en de Vleermuisspeurtuin. Ook is er op GeoFort het 3D Café en zijn er verschillende vergaderzalen en is het een prachtige evenementenlocatie.

Over Transfer Solutions

Transfer Solutions levert maatwerk- en beheerdiensten op het gebied van Oracle-, Java- en OutSystems-oplossingen en is de grootste onafhankelijke Oracle-expert van Nederland - met meer dan tweehonderdvijftig opdrachtgevers in diverse sectoren. Wat de businesscase ook is; wij ondersteunen hem met de juiste technologie. Ons doel: de perfect werkende IT-oplossing voor de zakelijke ambitie van onze klant. Uiteraard rekening houdend met de toekomstvisie, huidige systemen en de continuïteit van de gekozen IT-oplossing.

In december 2015 is het implementatieplan ‘Grip op RD en ETRS89’ door de stuurgroep goedgekeurd. In dit implementatieplan wordt beschreven hoe wij in Nederland een eenduidig gebruik van RD en ETRS89 tot stand willen brengen. Uitgangspunt hierbij is dat overheden in de toekomst in staat zijn data uit te wisselen middels ETRS89 als één van deze partijen daar om vraagt. Maar er zal geen verplichting komen om data in ETRS89 op te slaan of om data in ETRS89 uit te wisselen tussen twee partijen die dit, voor hun eigen onderlinge uitwisseling, niet noodzakelijk achten.

In de loop van 2016 en het voorjaar van 2017 heeft het NSGI op verzoek van het GI-beraad een aantal actielijnen opgepakt. Dit heeft geresulteerd in een verzoek aan Geonovum om het bestaande implementatieplan verder uit te werken tot een uitvoerbaar programmaplan met daarin aandacht voor zaken als rol van de partijen, governance, mijlpalen, tijdlijnen en kosten.

Vanuit Geonovum zal dit worden opgepakt door  Paul Gerrits (via een detachering vanuit Rijkswaterstaat) in de periode juni-okotber 2017. In september wordt een plenaire bijeenkomst gepland met alle stakeholders.

Vanuit GeoBusiness Nederland is Ron Rozema (Fugro en bestuurslid GeoBusiness Nederland) contactpersoon voor dit onderwerp.

 

De Nieuwsbrief juni 2017 van GeoBusiness Nederland is beschikbaar.

 

De Rijksuniversiteit Groningen is eind juni een dag lang het centrum van open GIS- en geotoepassingen in Nederland. Deze dag wordt het Nederlandse geo-opensourcelandschap geschetst door zo'n dertig medewerkers van verschillende bedrijven en overheden. Gebruikers en developers komen deze dag bij elkaar en delen kennis. Wereldwijd worden deze evenementen georganiseerd onder de naam FOSS4G (Free and Open Source Software for Geospatial). Op 28 juni 2017 is de eerste in Nederland: FOSS4GNL.

De keynote wordt verzorgd door Thieu Caris (en collega's van de provincie Zeeland), die vertelt over de weg die zijn provincie aan het afleggen is om van een gesloten naar een open omgeving te komen. Door de dag heen komt dit thema terug in verschillende sessies.

Het evenement is gratis toegankelijk, mogelijk gemaakt door de sponsoren van het evenement en de RUG, die de ruimte beschikbaar stelt. Wél wordt aan de deelnemers een bijdrage voor de lunch gevraagd: there is no such thing as a free lunch.

Informatie over en inschrijven voor deze eerste Nederlandse FOSS4G via www.foss4g.nl.