Het Provero congres vindt plaats op 18 mei 2017 in Congrescentrum De ReeHorst in Ede. Het programma is gevarieerd en richt zich vooral op de Omgevingswet. In het programma worden de volgende thema’s onderscheiden: wet- en regelgeving, voorbeelden van instrumenten uit de praktijk, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de implementatie. Deelnemers kunnen hun eigen programma samen stellen uit de ruim 20 workshops die geprogrammeerd zijn.

Voor meer informatie en het volledige programma, klik hier.

Provero is een vakvereniging met haar wortels in het domein van de ruimtelijke ordening. Naast inhoudelijke kennis is er binnen dit domein de afgelopen jaren ervaring opgedaan met de digitale aspecten van het omgevingsrecht. Een ervaring die model staat voor het digitale stelsel van de Omgevingswet. De nieuwe Omgevingswet dwingt samenhang af tussen een groot aantal nu nog gescheiden opererende werkvelden. Om samenhang te bereiken moeten we elkaar ontmoeten, leren kennen en ervaringen uitwisselen. Provero biedt hiervoor de gelegenheid door haar congres open te stellen voor iedereen die de nieuwe wet raakt. Ook GeoBusiness Nederland  is uitgenodigd om aanwezig te zijn. Leden van GeoBusiness Nederland  krijgen tegen een sterk gereduceerd tarief toegang tot het congres.

 

De inschrijvingen voor de slotbijeenkomsten van de 1e fase van de transitie naar de BGT zijn inmiddels geopend. De bijeenkomsten zijn niet alleen een feestelijke terugblik op hoe de BGT tot stand is gekomen, maar deze zijn ook bedoeld om te benadrukken dat de samenwerking belangrijk blijft en dat het beheren van de BGT tijd en aandacht kost.

Inschrijven kan via onderstaande links en staat open tot een week voor de bijeenkomst:

Slotbijeenkomst regio Noord 18 april 2017

Slotbijeenkomst regio Zuid 10 april 2017

Slot bijeenkomst regio West 6 april 2017

Slotbijeenkomst regio Oost 23 maart 2017

Met onze lobbyagenda geven wij invulling aan onze ambitie en de rol van het geo-bedrijfsleven. Aan de hand van 3 speerpunten en 7 lobbypunten geven wij een overzicht van onze visie, ambitie en standpunten.

GeoBusiness Nederland laat in deze lobbyagenda zien waar wij voor staan en hoe wij vanuit een goed georganiseerd netwerk een bijdrage leveren om het gebruik en efficiënt toepassen van geo-informatie in de maatschappij te vergroten. Wij kunnen dit niet alleen realiseren. Daarom zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking met de partners in de driehoek. Wij nodigen dan ook iedereen uit om hier met ons verder over na te denken om zo onze gemeenschappelijke ambitie te kunnen realiseren.

 Lobbyagenda »

GeoBusiness Nederland wil weten hoe de markt ervoor staat en wat de ontwikkelingen en trends in de geo-branche zijn. Samengevat gaat het om het: ‘ondernemers sentiment’.

Het gaat hierbij om een vaste groep bedrijven, waarvan wij hopen dat deze in aantal toeneemt en uiteindelijk door al onze leden zal worden ingevuld! Het onderzoek wordt uitgevoerd door Totta Research. Resultaat is een ‘kwalitatief’ rapport in de vorm van een Infographic. 

In 2016  is dit vier keer onderzocht.

Aan de vierde meting van 2016 hebben 40 bedrijven deelgenomen. Het resultaat van deze vierde meeting is te vinden in de Infographic Q4-2016.

  • Het beeld is net als in Q3 overwegend positief;

  •  Wat opvalt is dat meer bedrijven aangeven dat de omzetverdeling overheid/B2B gelijk is gebleven, de omvang van de totale geo-markt is volgens meer bedrijven gestegen;

  • Het rapportcijfer voor de Geo-branche is met een 7,4 gelijk gebleven. Het rapportcijfer voor het eigen bedrijf is weer terug op een 7,6.

De BGT is bijna klaar en dat vieren SVB-BGT en IenM graag met u!

Het programma is zowel feestelijk als informatief. Zo kan het SVB-BGT en IenM iedereen bedanken die afgelopen jaren geholpen heeft om de kaart succesvol op te leveren.

De data treft u aan in de agenda van SVB-BGT. Binnenkort volgt meer informatie, hou hiervoor de website van SVB-BGT in de gaten.