Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening heeft een marktconsultatiedocument Fysische metingen (zaaknummer 31113892 gepubliceerd op Tenderned, zie publicatienummer 110472.

De Visie-dag behorende bij deze marktconsultatie is verplaatst naar dinsdag 27 september 2016. Zie ook Tenderned voor marktconsultatiedocument versie 1.1.

Net als in de afgelopen twee jaar organiseert het SVB-BGT ook in 2016 in het najaar BGT contactdagen in de vier landsregio’s. De contactdagen staan dit jaar in het teken van de ‘bijhouding en beheer’  BGT.

In deze folder vindt u alle informatie over GeoBuzz 2016 beurs.

De GeoBuzz 2016 vindt plaats op 22 en 23 november 2016 in '1931' in 's-Hertogenbosch.

Aan de tweede meeting van 2016 hebben 38 bedrijven deelgenomen. Het resultaat van deze tweede meting van 2016 is te vinden in de Infographic Q2-2016:
Het beeld is net als in Q1 overwegend positief;

In samenwerking met het ministerie van EZ en op initiatief van het Doorbraakproject Open Geodata organiseert GeoBusiness Nederland* in september 2016 drie regionale workshops: ‘Open Data in Business’