GeoBusiness Nederland en Kadaster Internationaal hebben van 17 tot en met 21 oktober 2016 gezamenlijk een geo-handelsmissie en studietour georganiseerd naar Suriname. De missie viel samen met de Surinaamse ICT week georganiseerd door de ICT Associatie Suriname en werd ondersteund door de Nederlandse ambassade in Paramaribo en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor de missie werd ook nauw samengewerkt met de lokale tegenhanger van het Kadaster, MI-GLIS.

De delegatie stond onder leiding van Kees de Zeeuw (Kadaster) en Camille van der Harten (GeoBusiness Nederland) en de bedrijven Nazca IT (Nus Jurgens), VGI Support (Shyama Kalicharan), Ruimteschepper / GeoSpotter (Angela Soenarijo), Geometius (Jasper Ambagtsheer en Emiel Verdel) en Royal HasKoningDHV (Lars van Sint Annaland).

Surifoto1

Kadaster Internationaal ondersteund het MI-GLIS en het doel van de missie was om ook het Nederlandse (geo-)bedrijfsleven gebruik te laten maken van het netwerk en de relaties die het Kadaster en GeoBusiness Nederland hebben in Suriname. Gezamenlijk werden de kansen voor samenwerking en handel in de geo-sector verkend.

Het resultaat – samenwerking tussen GeoBusiness  Nederland en de ICT Associatie Suriname

De misse was succesvol en de tevredenheid over de zakelijke kansen die de missie heeft opgeleverd bij de deelnemers is groot.

Het bezoek uit Nederland kreeg veel aandacht in Suriname. Een aantal bedrijven en overheidsorganisaties werden bezocht

Als afsluiting werd op de residentie van de Nederlandse ambassadeur op donderdag 20 oktober 2016 een samenwerkingsovereenkomst (MoU) tussen GeoBusiness Nederland en de ICT Associatie Suriname ondertekend door Camille van der Harten en de voorzitter van de ICT Associatie Suriname Robert Hahn. De MoU voorziet in samenwerking en het delen van kennis en het netwerk van beide verenigingen. Een van de vervolgacties is om gezamenlijk een ‘living lab’ in te richten in Suriname. 

Surifoto2

Zie voor meer informatie:

STVS (Surinaamse TV Journaal)

Nieuwsbericht ICT Associatie Suriname

Persbericht Suriname Nieuws

Suriname Apintie TV nieuwsbericht over de ICT Week

Suriname Apintie TV To the Point met Camille van der Harten en Robert Hahn

Nieuwsbericht Kadaster

De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 geldt vanaf 1 juli 2016 voor alle aanbestedingen door (semi-) publieke instellingen in Nederland. Met deze nationale wet geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijnen voor aanbesteden. De Aanbestedingswet 2012 bevat zowel regels voor aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen, als daaronder. Een aantal bepalingen uit de Aanbestedingswet 2012 is nader uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur (Aanbestedingsbesluit).  Op de website van PIANOo (het aanbestedings expertise centrum van het ministerie van Economische Zaken) is hierover veel informatie te vinden. Daar vindt u ook een handige Metrokaart wijziging Aanbestedingswet 2012.

Op 15 november organiseren 3D Doorbraak (ochtendprogramma) en AHN (middagprogramma) een nationaal 3D symposium.
Ruim anderhalf jaar na de aftrap is het Doorbraak 3D initiatief toe aan een volgende fase. In het ochtendprogramma komen de recente 3D doorbraken aan bod. Ook laten we zien hoe de activiteiten van het Doorbraak3D een vervolg krijgen in het  overheidsprogramma 3D dat momenteel in oprichting is. In dit programma worden de vrijblijvende verkenningen die binnen Doorbraak3D zijn gedaan, onder regie en in samenhang opgepakt. Uiteraard wordt het 3D overheids-bedrijfsleven- en universiteiten netwerk, dat sinds 2010 actief is in Nederland, gecontinueerd.

Het middagprogramma wordt georganiseerd door AHN en zal in het teken staan van het inventariseren van huidige en toekomstige wensen van gebruikers van het AHN. Deze wensen zullen door de AHN-organisatie worden meegenomen bij de plannen van inwinning van een hoogtebestand van Nederland na 2019. Aanmelden kan via: http://www.geonovum.nl/nieuws/nationaal-3d-symposium-15-november

GeoBusiness Nederland is aanwezig bij de ICT week Suriname. Dit in het kader van de Studietour Suriname.
In samenwerking met Kadaster Internationaal en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert GeoBusiness Nederland een studietour naar Suriname.
In de week van 17 tot en met 22 oktober 2016 nemen 5 bedrijven (VGI Support, Nazca-I, RHDHV, Ruimteschepper en Geometius) deel aan deze tour. De tour valt samen met de ICT Summit Suriname. Daarnaast zullen een aantal bedrijven, overheidsorganisaties en overheidsinstellingen worden bezocht.

Bekijk hier een filmpje van de kick-off.

De derde Geo-Panel Monitor 2016 van GeoBusiness Nederland is vandaag gestart.

Alle hoofdcontactpersonen van lid-bedrijven ontvangen vandaag een mail met de link naar de vragen van de Geo Panel Monitor 2016. Het gaat om de derde meting van 2016. Je hebt tot en met woensdag 12 oktober 2016 de tijd om deel te nemen: