Het Doorbraakproject is op 30 juni 2016 offcieel afgesloten. De afgelopen drie jaar heeft het ICT Doorbraakproject Open Geodata vraag en aanbod van Open Data dichter bij elkaar gebracht.

Zwolle | ‘s-Hertogenbosch, 7 juni 2016 –  Per heden heeft de Roxit Groep Crotec toegevoegd aan haar portfolio. Het samengaan is een strategische keuze van Roxit Groep om haar positie in het domein van Ruimtelijke Ordening (RO) en het Geo-werkveld te versterken. Crotec zal in grote mate zelfstandig blijven opereren. Door de bundeling van producten, ervaring en kracht bieden de bedrijven in de Roxit Groep een completer portfolio op diverse terreinen in het overheidsdomein. De Roxit Groep heeft 100% van de Crotec aandelen verworven.

Er wordt door bronhouders en bedrijven nog heel hard gewerkt aan de laatste loodjes van de BGT transitie maar onder tussen wordt er ook al nagedacht over de 2e fase. Het Beheer en Onderhoud en het op orde krijgen van kwaliteit en actualiteit.

Zestien bedrijven waren gisteren aanwezig bij de kick-off van de commissie BIM en 3D. Onder leiding van bestuurslid Gerben Koppelman is er een agenda opgesteld voor de bijeenkomsten van deze nieuwe commissie en hebben de aanwezigen aangegeven welk thema het beste bij hen past. 

Op 14 juni organiseren Doorbraak3D (Geonovum, Geobusiness en het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG)) een inspiratiesessie over Geo en BIM (ochtendprogramma). In de middag wordt een omvangrijke 3D samenwerking in Noord-Holland gepresenteerd. In de ochtend wordt het publiek getrakteerd op 13 zeer gevarieerde pitches die treffende voorbeelden laten zien van Geo/BIM integratie in de Nederlandse praktijk en/of strategieën om betere integratie te realiseren.