Op vrijdag 19 mei jl. organiseerde het BGI een themabijeenkomst over de gevolgen van de implementatie van de basisregistraties voor het bedrijfsleven.
Op vrijdagmiddag 19 mei a.s. organiseert het BGI een themabijeenkomst rondom het thema 'Basisregistraties'.
De presentaties van de conferentie zijn nu te downloaden via deze [url=http://www.otb.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=f413cd2b-04af-4ca1-a59c-47f0229218af&lang=nl]link[/url].
Op vrijdag 7 april vond in Rotterdam de startbijeenkomst plaats van het project. Consortiumpartners TU Delft, Universiteit Wageningen, Arcadis, Capgemini, Bridgis, Ecorys, TNO en het Bedrijvenplatform zelf bespraken in een informele setting de invulling van het project.
De Brede Overleg en Adviesgroep (BOAG) e-Provincies heeft het concept convenant tussen BZK en de 12 provincies inzake verstrekking en hergebruik van geo-informatie onlangs aanvaard. Het convenant heeft tot doel om het beleid van de provincies wat betreft verstrekking en hergebruik van geo-informatie te uniformeren.