Op vrijdag 7 april vond in Rotterdam de startbijeenkomst plaats van het project. Consortiumpartners TU Delft, Universiteit Wageningen, Arcadis, Capgemini, Bridgis, Ecorys, TNO en het Bedrijvenplatform zelf bespraken in een informele setting de invulling van het project.
De presentaties van de conferentie zijn nu te downloaden via deze [url=http://www.otb.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=f413cd2b-04af-4ca1-a59c-47f0229218af&lang=nl]link[/url].
Op vrijdagmiddag 19 mei a.s. vindt de jaarlijkse ledenvergadering van het Bedrijvenplatform plaats. Traditiegetrouw wordt onderdak geboden door
De Brede Overleg en Adviesgroep (BOAG) e-Provincies heeft het concept convenant tussen BZK en de 12 provincies inzake verstrekking en hergebruik van geo-informatie onlangs aanvaard. Het convenant heeft tot doel om het beleid van de provincies wat betreft verstrekking en hergebruik van geo-informatie te uniformeren.
De door BGI ingediende subsidieaanvraag