Het Programma GeoSamen van GeoBusiness Nederland geeft vanuit het geo-bedrijfsleven ondersteuning aan het invullen en uitvoeren van de gemeenschappelijke visie en activiteitenkalender 'GeoSamen'  - een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap.

'GeoSamen' is de titel van een breed gedeelde visie van de overheid, bedrijfsleven en wetenschap op de toekomst van de geosector. 

Tijdens de Startconferentie GeoSamen op 10 april 2014 heeft GeoBusiness Nederland samen met haar partners uit de overheid en wetenschap deze visie gepresenteerd.

Wij zien gezamenlijk volop kansen om het aantal toepassingen van locatiegebonden informatie te laten groeien. De overheid kan daartoe de juiste randvoorwaarden creëren door een basisinfrastructuur met vrij toegankelijke data neer te zetten. Het bedrijfsleven zet in op de ontwikkeling van innovatieve producten, terwijl de wetenschap de grenzen van wat technisch mogelijk is steeds verder weet te verleggen. Door gebruik te maken van elkaars sterke punten, kunnen partijen in samenspel tot de beste resultaten komen.

De samenwerking moet niet beperkt blijven tot binnen de sector. Geo-informatie is te waardevol om niet met iedereen te delen. Bij de realisatie van deze visie zal daarom gezocht worden naar steeds wisselende coalities van deel nemers van zowel binnen als buiten de sector. Samen kunnen we het geheel meer dan de som der delen laten zijn. Deze gemeenschappelijke visie vormt een eerste, maar belangrijke stap op pad naar een gezamenlijke toekomst.

Organisatiestructuur GeoSamen

Geosamen wordt aangestuurd vanuit een TopTeam en Strategsich Overleg

TopTeam:

Arnold Bregt, voorzitter Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-informatica

Ed Nijpels, voorzitter GeoBusiness Nederland

Hans Tijl, voorzitter Beraad voor Geo-informatie

Strategisch Overleg:

Namens het bedrijfsleven: Camille van der Harten (GeoBusiness Nederland) en Theo Thewessen (GeoBusiness Nederland / Geodan)

Namens de overheid: Noud Hooyman (IenM), Rob van de Velde (Geonovum) en Pieter van Teeffelen (Dataland)

Namens onderzoek en wetenschap: Jaap Zevenbergen (Universiteit Twente) en Jantien Stoter (TU Delft)

 

GeoBusiness Nederland vervult de secretariaatsrol en wordt daarbij ondersteund door een kenrteam dat wordt gecoordineerd door Geonovum (Theo Overduin en Sjors Slaats). 

Download de Visie GeoSamen:

GeoSamen

Meer informatie en digitale versie van de Visie 'GeoSamen' via: www.geosamen.nl