De doelstelling van het programma Leefomgeving is het realiseren van een platform voor samenwerking tussen bedrijven en stakeholders uit overheid en onderzoek en wetenschap, met als doel een etalage te zijn waar bedrijven gezamenlijk kunnen werken aan pre-competitieve voorbeelden gericht op lastenverlaging en procesverbetering.

De volgende punten liggen ten grondslag aan deze doelstelling:

 • Het programma moet een platform creëren voor de leden van GeoBusiness Nederland.

 • Via dit platform kunnen de leden (bedrijven) laten zien wat het bedrijfsleven heeft te bieden aan oplossingen met betrekking tot het ontwikkelen van een laan van de leefomgeving (etalage functie).

 • Dit platform vormt de basis om samen te werken met organisaties vanuit de overheid en onderzoek en wetenschap.

 • Bedrijven werken pre-competitief samen.

 • Bedrijfsleven is in staat ‘business-wise’ te denken – van dichtgespijkerde aanbestedingen naar de beschrijving van eisen en randvoorwaarden op basis waarvan bedrijven hun producten en diensten kunnen ontwikkelen en aanbieden. Voor de opdrachtgever geeft dit keuzemogelijkheden, de beste prijs-prestatieverhouding en doorontwikkeling op basis van vraagevolutie en technologische ontwikkeling.

Deelnemers aan het programma zijn:

 • Camille van der Harten (secretariaat en algemene coördinatie)

 • Dick Takkebos - Rho Adviseurs 

 • Bert ten Brinke - Borg<>it advies bv

 • Ewald te Koppele - Roxit 

 • Victor van Katwijk- Geodan

 • Bas Bijtelaar - Esri

 • Hans Hainje - MUG

Downloads:

-   Eindrapport ICT Haalbaarheidstoets Digitale Stelsel Omgevingswet (Laan van de Leefomgeving)

    (Consultaties van 25 september en 20 oktober 2014)

-   Eindrapport Workshop Laan van de Leefomgeving (14 april 2015)