Fugro Geoservices B.V.

www.fugro.nl

lidnummer 1031

Profiel
Fugro voorziet in de mensen, het materieel, de kennis en de technologie die nodig zijn ter ondersteuning van de exploratie, ontwikkeling, productie en transport van ’s werelds natuurlijke grondstoffen. Fugro voorziet haar opdrachtgevers ook van technische gegevens en informatie die nodig zijn om bouwwerken en infrastructuur op een veilige, betrouwbare en efficiënte wijze te ontwerpen, te bouwen en te onderhouden.
Diensten worden meestal lokaal verleend en door de wereldwijd aanwezige specialistische kennis en ervaren medewerkers ondersteund. Teneinde voor opdracht¬gevers een optimaal resultaat te bereiken, worden de diensten vaak gecombineerd aangeboden.
Fugro opereert als een onafhankelijke dienstverlener en heeft geen commerciële of andere directe belangen in de projecten van haar opdrachtgevers. Aangezien Fugro vaak al in het beginstadium van de exploratie en ontwikkelingsfase van (mogelijke) projecten is betrokken, is vertrouwelijkheid omtrent Fugro’s betrokkenheid in veel gevallen essentieel.
Fugro’s opdrachtgevers zijn op veel plaatsen en onder verschillende omstandigheden actief. Om op de best mogelijke manier aan de wensen van de opdrachtgevers te kunnen voldoen, kent Fugro een decentrale en op de opdrachtgever gerichte organisatiestructuur. Fugro biedt een breed scala van diensten aan vanuit een wereldwijd netwerk van vestigingen, waarbij in diverse omgevingen en onder diverse omstandigheden wordt gewerkt.
Fugro streeft naar het bereiken van sterke marktposities gebaseerd op in-house ontwikkelde technologieën, hoogwaardige dienstverlening en sterke internationale dan wel regionale aanwezigheid.
Fugro werd opgericht in 1962 en is sinds 1992 genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs van NYSE Euronext. Fugro is vanaf september 2008 opgenomen in de AEX-index.
Fugro groeit zowel autonoom als door middel van overnames en had eind 2011 zo’n 14.000 medewerkers in dienst in meer dan 60 landen.

Fugro’s activiteiten
Fugro biedt wereldwijd een uniek scala aan diensten en activiteiten aan. Deze zijn ondergebracht in drie divisies: Geotechniek, Survey en Geoscience.