MKB-Nederland en GeoBusiness Nederland: samen sterk voor een succesvolle branche

GeoBusiness Nederland is per 1 januari 2018 lid van MKB-Nederland.

De Koninklijke Vereniging MKB-Nederland is in 1902 opgericht door ondernemers met een missie die nog steeds actueel is: een kansrijk ondernemersklimaat in Nederland. 

MKB-Nederland streeft naar een klimaat waarin bedrijven de kans krijgen om te groeien. Ondernemers durven risico's te nemen en creëren banen. Daarom moeten ze gefaciliteerd worden en niet gehinderd door onduidelijke of overbodige regels en eisen. 

MKB-Nederland is gevestigd in de Malietoren in Den Haag. MKB-Nederland heeft één gezamenlijk bureau met VNO-NCW, dat ook in de Malietoren gevestigd is. Beide verenigingen hebben hun eigen voorzitter, een eigen bestuursstructuur en een eigen identiteit.  Gezamenlijk vertegenwoordigen zij 330 brancheorganisaties en samen met rechtstreeks aangesloten ondernemingen representeren zij 90% van de werkgelegenheid in Nederland.

Waarom zijn wij lid van MKB-Nederland

Uit de lobbyagenda van GeoBusiness Nederland spreekt een duidelijke ambitie. Ook uit het ledenonderzoek van de vereniging die in het voorjaar 2017 is uitgevoerd blijkt dat de leden de externe vertegenwoordiging van de vereniging en de informatievoorziening belangrijk vinden. Een intensieve samenwerking met MKB-Nederland helpt ons deze ambitie te realiseren. Een aantal belangrijke punten hierin zijn:

  • Het lidmaatschap van MKB-Nederland levert niet alleen voor de vereniging een voordeel op, maar ook voor alle individuele lidbedrijven.
  • In samenwerking met MKB-Nederland kan de zichtbaarheid in nieuwe sectoren, de Topsectoren en internationaal verder worden uitgebouwd.
  • GeoBusiness Nederland en haar leden krijgen toegang tot een groot aantal relevante activiteiten zoals de ‘de week van de ondernemer’ en de thematische commissies en werkgroepen.
  • De samenwerking met andere brancheorganisaties wordt vorm gegeven door zitting in het algemeen bestuur van MKB-Nederland en overleg op directie niveau.
  • Samen met MKB-Nederland en VNO-NCW toegang tot, en contact met, politici en bewindspersonen.

Lees hier waarom MKB-Nederland belangrijk is voor GeoBusiness Nederland.

Plaatje MKB 

Activiteiten en standpunten van MKB-Nederland

De ondernemers bepalen via hun brancheorganisatie of lokale vereniging de koers van MKB-Nederland. Zij leveren de ervaringen en kennis op basis waarvan MKB-Nederland haar lobbydoelen formuleert. Via een uitgebreid netwerk van commissies, platforms en werkgroepen wordt het beleid van MKB-Nederland bepaald. Lees hier meer over de standpunten en activiteiten van MKB-Nederland.

GeoBusiness Nederland is actief in de volgende commissies en werkgroepen van MKB-Nederland:

GeoBusiness Nederland geeft invulling aan het lidmaatschap van MKB-Nederland door deelname aan activiteiten, werkgroepen en commissies die aansluiten bij de 3 speerpunten uit de lobbyagenda van de vereniging. De invulling en input vanuit GeoBusiness Nederland wordt voorbereid in de commissies en Special Interest Groups (SIG’s).

Op bestuurlijk niveau wordt GeoBusiness Nederland vertegenwoordigd door voorzitter Ed Nijpels in het Bestuursoverleg (2x per jaar) en directeur Camille van der Harten in het Directeurenoverleg (4x per jaar).

GeoBusiness Nederland is betrokken bij de volgende werkgroepen en commissies van MKB-Nederland (gekoppeld aan speerpunten uit onze lobbyagenda)

Voor speerpunt 1: ‘Een gelijkwaardig en eerlijk speelveld’

Commissie Overheidsaanbestedingsbeleid

Voor speerpunt 2: Economische groei

Werkgroep Innovatie

Werkgroep Omgevingswet

Voor speerpunt 3: Onderwijs en onderzoek

Commissie Beroepsonderwijs (CBON)