Informatie over de stand van zaken rondom de Omgevings en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Nieuws vanuit het Programma Aan de Slag met de Omgevingswet

Lees meer in de nieuwsbrief: Kwartslag (oktober 2017)

Datum ICT-Markttoets DSO is bekend:

Het Programma DSO heeft in overleg met Nederland-ICT en GeoBusiness Nederland een datum en locatie gepland voor de de ICT-Markttoets DSO. De consultatie zal plaatsvinden op: 

dinsdag 28 november 2017 van 12.30 tot 17.30 in Utrecht

Deze markttoets richt zich op marktpartijen die gebruik gaan maken van het DSO voor het (door) ontwikkelen van producten en applicaties ten behoeve van de omgevingswet. De inschrijving voor deze toest is gelsoten en de uitgenodigde bedrijven hebben hiervan bericht ontvangen.

Herplanning en BIT-advies

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) heeft het hele programma Omgevingswet geëvalueerd. Het rapport (BIT-advies) is kritisch op 3 onderdelen:

- Programma wordt niet evolutionair opgepakt. 
- Complexiteit.
- Gebruikers onvoldoende betrokken.

Hieronder het BIT-advies en de reactie van het Ministerie van I&M:

20170907 BIT-advies DSO

20171006 Reactie BIT-advies-Herplanning-stelselherziening-omgevingsrecht

 

Voortgang Programma DSO

  1. In reactie op het BIT-advies is er een werkgroep opgezet om de complexiteit van het DSO te reduceren.
  2. De ontwikkeling van het DSO ligt op schema en de ambitie blijft staan. Het derde kwartaal is afgesloten en het vierde kwartaal is op 2 oktober 2017 van start gegaan.
  3. In reactie op het BIT-advies zijn twee filmpjes gemaakt met informatie over: 

 

Strategische Klankbordgroep Digitalisering Omgevingswet

Onafhankelijk voorzitter van deze klankbordgroep is Dorine Burmanje (voorzitter Raad van Bestuur Kadaster). GeoBusiness Nederland (vertegenwoordiger: Camille van der Harten) is lid van de Strategische Klankbordgroep Digitalisering Omgevingswet.

Over de Strategische Klankbordgroep Omgevingswet:

De implementatie van de Omgevingswet wordt vormgegeven in een interbestuurlijk programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’, een samenwerking van VNG, IPO, UvW en het Rijk. Rijkswaterstaat coördineert deze implementatie namens de overheden.

Een belangrijk onderdeel van de implementatie is de digitalisering van de dienstverlening in het fysieke domein. Om de digitalisering goed vorm te geven, zetten de gezamenlijke overheden de gebruikersbelangen voorop. Dit uitgangspunt is ook opgenomen in de opdracht die Rijkswaterstaat als coördinator heeft ontvangen. Om hieraan – ook op strategisch niveau – invulling te geven, heeft Rijkswaterstaat samen met partners een Strategische Klankbordgroep Omgevingswet voor gebruikersinbreng ingericht. Vanwege de ervaring die het Kadaster hiermee heeft, is de Raad van Bestuur van het Kadaster gevraagd deze Klankbordgroep op te zetten en voor te zitten.

De leden van dit overleg zijn:  Leden Strategische Klankbordgroep Omgevingswet (20170508)

 

Informatiebijeenkomsten Omgevingswet GeoBusiness Nederland

Het Programma Omgevingswet organiseert 4 keer per jaar een informatiebijeenkomst die open staat voor alle leden van GeoBusiness Nederland. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we met maximaal 30 deelenemers in gesprek met vertegenwoordigers vanuit de overheid, zoals de Programmaraad Omgevingswet, RWS, Kadaster, KING, IPO, Geonovum, etc.  

Presentaties Informatiebijeenkomst Omgevingswet (26-9-2017)

Presentatie Programma Omgevingswet

KING over architectuur uitwerking Omgevingswet Gemeenten en Leveranciersmanagement:
Presentatie KING Han Wammes Bas Hoondert

Werkplan Informatiehuizen - naar Informatieproducten:
Presentatie Ruben Busink