Welkom op de startpagina van het doorbraakproject: 'Open geodata als grondstof voor groei en innovatie'!

Laatste stand van zaken Open doorbraakproject 

Het Doorbraakproject ‘Open Geodata’ is volop in ontwikkeling. Het projectteam is uitgebreid met een vertegenwoordiging vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat verder bestaat uit de ministeries van EZ en IenM, Universiteit Delft en GeoBusiness Nederland. 
GeoBusiness Nederland is lid van het doorbraakteam en Mark Herbold (bestuurslid GeoBusiness Nederland en CEO Esri Nederland) is aanjager van dit project. Het project heeft als doelstelling de belemmeringen rondom het aanbod van open data weg te nemen en het gebruik te stimuleren door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. 
Tijdens het recent gehouden Open Data NEXT 2013 Congres heeft Mark Herbold namens het Doorbraakproject een presentatie verzorgd. De samenwerking met Open Data NEXT is belangrijk voor activiteiten vanuit het project met betrekking tot de vraag naar open data. Mark Herbold zal ook een presentatie verzorgen tijdens het Jaarcongres ECP op 14 november 2013 in Den Haag.

Topsectorenbeleid

GeoBusiness Nederland laat zich inspireren door het topsectorenbeleid. Publiek-private samenwerking staat hierin centraal en vooral de samenwerking tussen onderzoeks- en wetenschapsinstellingen en bedrijven wordt nagestreefd. De overheid stimuleert deze aanpak onder andere via tien publiek-private doorbraakprojecten. Deze projecten worden geformuleerd in het High Level Overleg (HLO) Digitale Agenda waarin GeoBusiness Nederland wordt vertegenwoordigd door haar voorzitter Ed Nijpels en sluiten aan bij en versterken het ICT- beleid zoals is vastgelegd in de Digitale Agenda. De doorbraakprojecten moeten zorgen voor minder regeldruk, meer efficiëntie, kwaliteit en maatschappelijke baten.

Doorbraakproject: “Open geodata als grondstof voor groei en innovatie“. 

Een van deze tien projecten is het doorbraakproject: “Open geodata als grondstof voor groei en innovatie“. Mark Herbold (CEO Esri en bestuurslid van GeoBusiness Nederland) is door minister Kamp van Economische Zaken benoemd tot aanjager van dit doorbraakproject. Een team met vertegenwoordigers uit de driehoek zal invulling geven aan de doelstelling om met behulp van open data de belemmeringen voor het breed gebruik van ICT(-kennis) weg te nemen. Daarbij ligt de nadruk niet alleen op het (her)gebruik van open data, maar vooral ook op de wijze waarop en de voorwaarden waaronder open data beschikbaar is voor het bedrijfsleven. Een onderdeel van het doorbraakproject is het Open Data Innovatie Netwerk (ODIN), met als doel het versnellen van het innovatieproces rondom open (geo-)data onder meer door het organiseren van estafettebijeenkomsten.

De ‘Routekaart’ 

De ‘routekaart’ is een actieplan voor de komende drie jaar dat moet leiden tot doorbraken op het gebied van open data als grondstof voor economische groei en innovatie.
Download hier de conceptversie van de Routekaart Doorbraakproject 'Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie' die eind oktober 2013 is gepresenteerd aan, en geaccordeerd in, het High Level Overleg (HLO) Digitale Agenda en voor definitieve goedkeuring is voorgelegd aan de minister van EZ. De Routekaart is een dynamisch document en kan worden aangepast of bijgesteld op basis van nieuwe inzichten en acties.

Documenten en downloads

Leden van GeoBusiness kunnen achter de ledeninlog op deze website ook documenten vinden over dit onderwerp.

Nieuws

Vragen? Opmerkingen? 

Mocht u opmerkingen of vragen hebben over deze pagina dan kunt u contact opnemen met GeoBusiness Nederland via tel. 0348 49 36 36. of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bronnen:

Voor de informatie op deze pagina is onder meer gebruikgemaakt van de websites van het ministerie van IenM en Geonovum